ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2023

ಮೌನಜ್ವಾಲೆ

ಹಾಡು ಬರೆಯಬೇಕು

ಅಳುವ ಮರೆಯಬೇಕು

ಮಾತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ

ವಿರಹ ಮೌನಜ್ವಾಲೆ!


ಯಾವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

ಏನೂ ಹೇಳಲಾರೆನು

ಕೂಡಿ-ಕಳೆಯಲಾರೆನು!


ಅಂದವಾದ ಮೈಸಿರಿ

ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೈಖರಿ

ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯವ

ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ!
(ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಜಿಕೆ

ಜಾರಿ ಬಂದ ವೇಗಕೆ

ಮಾತು ಮೌನವಾದವು

ಬಯಕೆ ದೂರವಾದವು!


ಏನು? ಎಂತ ? ಎಲ್ಲಿಗೆ?

ಘಮಿಸಿ ಹೋದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ನೆನೆದು ಬಿಕ್ಕಲಾರೆನು

ಅಳಿಸಿ ಉಳಿಯಲಾರೆನು!


ಭಾವ ಬಳಸಿ ಬಂದೆ ನೀ

ಬದುಕ ತಿಳಿಸಿ ಹೋದೆ ನೀ

ಮನಸ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ

ಅಡಗು ತಾಣವೆಲ್ಲಿ?


~ ಎಂ.ಕೆ.ಹರಕೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಮೌನಜ್ವಾಲೆ

ಹಾಡು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಳುವ ಮರೆಯಬೇಕು ಮಾತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿರಹ ಮೌನಜ್ವಾಲೆ! ಯಾವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಾರೆನು ಕೂಡಿ-ಕಳೆಯಲಾರೆನು! ಅಂದವಾದ ಮೈಸಿರಿ ಕಳೆದು...