ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2019

ಬದಲಾವಣೆ

                    ( ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ)

'ಬದಲಾವಣೆ'ಯೇ, ನಿನಗೆಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು!
ನನ್ನೊಳು ಹೊಕ್ಕು, ನನ್ನನ್ಯಾಕೆ ನೀ ಬದಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ?!

'ಬದಲಾವಣೆ'ಯೇ, ನೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಜ ಧರ್ಮ!
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವು! ಬಲ್ಲೆವು ನಿನ್ನೊಳವಿತಿರುವ ಪ್ರತಿ ನಿಲುವು!

'ಬದಲಾವಣೆ'ಯೇ, ನೀ ಸಾಗದ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ!
ನೀ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ! ನೀ ಬದಲಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ!!

'ಬದಲಾವಣೆ'ಯೇ, ನೀ ಮುನಿದರೆ ವಿಕೋಪ!
ಕುಣಿದರೆ ಪ್ರತಾಪ! ಆದ್ರೆ ಆ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಬಲು ಅಪರೂಪ!

'ಬದಲಾವಣೆ'ಯೇ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಹುರುಪು!
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಹರುಷ! ನೀ ಬಯಸಿದೊಡೆ ಬದಲಾಗದೇ ಈ ಬಾಳು?

'ಬದಲಾವಣೆ'ಯೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನೀ ಕೋರಿಕೆ!
ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ನೀನು, ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದಿರು!
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಜ ನಿಯಮಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡದಿರಲಿ!
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮನ್ನಾವರಿಸಲಿ!!
ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ನೀ ಬಾ! ಬವಣೆಗಳ ನೀಗಿಸಲು ನೀ ಬಾ!!

                                                 -ಎಂ.ಕೆ.ಹರಕೆ

ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2019

'ದಣಿ'ವು

ದಣಿವಾರಿಸುವ ಮನವೇ ದಣಿವೆಂದು ಮಲಗಿರುವಾಗ,
ದಣಿವು ನೀಗಿಸಲು ನೀನಾರ ಕೃಪೆ ಕೋರುವೆ?
ದಿಕ್ಕು-ದೆಸೆಯಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸವ ತೊರೆದು
ಕರೆದು ಕೂಡಿಕೊ, ದೈವ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕದಲಿ!!

      ( ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)


ದಣಿವಿಕೆಗೆ ಬಳಲಿ ನೀ, ಸೊರಗಿ ನೀರಾದರೆ
'ದಣಿ' ಎಂಬ ಸಂಭೋದನೆ ನಿನ್ನೊಡಲ ಅರಸದು!
'ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ, ಅರಸನಾಗಿ ಉಣ್ಣು' - ಎಂಬಂತೆ
ದಣಿಯ ಗದ್ದುಗೆಗೆ 'ದಣಿವೇ' ಮೂಲಾಧಾರ!

ದಣಿವೆಂಬುದು ಒಡಲೊಳಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ ಹೆಚ್ಚುವುದು
ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನದ ಹೊರತು, ಇದರಳಿವಿಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ!
ದುಡಿದು-ದುಡಿದು ನೀ ದಣಿವನ್ನೇ ಸತಾಯಿಸಿ ನೋಡು
ದಣಿವಿಗೂ ಬ್ಯಾಸರಾಗಿ ಕಡೆಗೆ, ನಿನ್ನೊಡಲ ಬಿಟ್ಟೋಡುವುದು!

                                                   ~ಎಂ.ಕೆ.ಹರಕೆ


ಮೌನಜ್ವಾಲೆ

ಹಾಡು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಳುವ ಮರೆಯಬೇಕು ಮಾತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿರಹ ಮೌನಜ್ವಾಲೆ! ಯಾವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಾರೆನು ಕೂಡಿ-ಕಳೆಯಲಾರೆನು! ಅಂದವಾದ ಮೈಸಿರಿ ಕಳೆದು...